Tytuł: Czy znasz już akumulatory odporne na wstrząsy?

Jeżeli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online
Zwiększona odporność na wstrząsy
akumulatorów Bosch TE EFB
To tylko jedno z ważnych ulepszeń


Wiadomość została wysłana przez portal TruckFocus.pl w imieniu firmy Bosch. Wiadomość została przesłana na niniejszy adres zgodnie z wyrażoną przez Ciebie zgodą. Mamy nadzieję, że lubisz nasze newslettery. Jeśli nie, możesz się wypisać.